Gå till kassan!

Motstånd

Ett motstånd, eller en resistor, är en komponent som används för att reglera spänning eller strömbegränsa.

Det finns olika typer av resistorer och en rad olika värden på resistans.

Resistans är ett mått på motstånd som mäts i ohm.

Observera att vi använt samma produktbild på flera av våra motstånd så färgkoden stämmer inte överens med verkligheten. Specifikationerna stämmer dock på alla motstånd.